Perhitungan Jawa

PETUNG JAWA

Hari + Pasaran + Naptu Hoki Pernikahan

Minggu = 5

Pahing = 9

Ho = 6

So = 3

Nyo = 3

Senin = 4

Pon = 7

No = 3

Wo = 6

Mo = 5

Selasa = 3

Wage = 4

Co = 3

Lo = 5

Go = 1

Rabu = 7

Kliwon = 8

Ro = 3

Po = 1

Bo = 2

Kamis = 8

Legi = 5

Ko = 3

Dho = 4

Tho = 4

Jum’at = 6

Do = 5

Jo = 3

Ngo = 2

Sabtu = 9

To = 3

Yo = 8

Naptu Huruf Hijaiyyah

Alif = 1

Haa = 8

Siin = 60

Taa = 400

Baa = 2

Thaa = 9

Ain = 70

Tsa = 500

Jiim = 3

Yaa = 10

Faa = 80

Khaa = 600

Dal = 4

Kaaf = 20

Shaad = 90

Dzal = 700

Haa = 5

Laam = 30

Qaaf = 100

Dhaat = 800

Wawu = 6

Miim = 40

Raa = 200

Zhaa = 900

Zaa = 7

Nuun = 50

Syiin = 300

Ghiin = 1000

Dagang, Rezeki, Tamba/obat, Pekerjaan

Ha = 1

Sa = 8

Nya = 15

Na = 2

Wa = 9

Ma = 16

Ca = 3

La = 10

Ga = 17

Ra = 4

Pa = 11

Ba = 18

Ka = 5

Dha = 12

Tha = 19

Da = 6

Ja = 13

Nga = 20

Ta = 7

Ya = 14

Contoh pernikahan : Edi sama Yanti

Edi : E=Ho=6 d=5 6+5=11

Yanti : Yo=8 to=3 8+3=11 +

22 : 7 = Sisa 1

Pernikahan dibagi 7

1.Tunggak tansemi (anaknya ada yang mati)

2.Pisang punggel (akan cerai)

3.Lumbung gumilang (artinya boros)

4.Sanggar waringin (pengayoman sanak saudara)

5.Pedaringan kebak (akan kaya raya)

6.Satria lelaku (sangat bagus kalau dagang)

7.Pandito mukti (tentram rumah tangganya)

Dagang : Hitung naptu huruf hidup + naptu hari pasaran dibagi 4

Contoh : Teraguna senin pahing

Huruf hidup : Ta=7 Ra=4 Ga=17 Na=2 jumlah 30

Senin=4 pahing=9=13 30+13=43

43 : 4 = 10 sisa 3

1.Sisa 1 = Berdagang satu berupa apa saja

2.Sisa 2 = Berdagang buah-buahan

3.Sisa 3 = Berdagang binatang

4.Sisa 4 = Berdagang mas selaka

Mencari rezeki / pekerjaan

Dihitung hari dan pasaran ketika orang tersebut lahir lalu dibagi 8

1.Mata : Memberi warna, jual kayu, minyak, beras

2.Irung : Memelihara bebek, ayam, jual padi, besi, tulisan

3.Cangkem : Menjual makanan / ikan apa saja

4.Kuping : Penjahit, strika, jual garam, jarit, sutra

5.Tangan : Bercocok tanam, beras, mas, tukang apa saja

6.Dubur : Tukang sunat, kayu, kulit, buah, gula, minyak

7.Sikil : Bercocok tanam, sapi, kerbau, dukun, bertapa

8.Tungkak : Menjadi orang tua saja, bebek, itik

Meminta obat / tamba

Hitung nama yang minta obat sama nama yang sakit. Yang dihitung huruf yang hidup ditambah naptu hari dan pasaran dibagi 3

1.Minggu : 1.Lekas sembuh dari sakit

2.Lama sembuh

3.Akan lekas mati

2.Senin : 1.Lekas mati

2.Lekas sembuh

3.Lama sembuhnya

3.Selasa : 1.Lama sembuh

2.Lekas sembuh

3.Alamat lama sembuh

4.Rabu : 1.Alamat sembuh

2.Lama sembuh

3.Alamat mati

5.Kamis : 1.Lekas mati

2.Lekas sembuh

3.Lama sembuh

6.Jum’at : 1.Lekas sembuh

2.Lama sembuh

3.Alamat mati

7.Sabtu : Alamat tamba ngga bernasib

Obat dan sebab sakit dilihat dari mencarinya

1.Minggu : Dari malaikat obat daun kempul dibacakan sholawat 7X

2.Senin : Dari hamba obat ramuan kayu pule

3.Selasa : Dari orang tua sendiri obat meminta ampunan / taubat

4.Kamis : Dari tempat tidur obat daun simbukan

5.Jum’at : Dari Tuhan obat harus sabar menerima

6.Sabtu : Tidak berhasil obat orang itu

Sebaiknya orang meminta tamba / obat itu pada hari kamis, senin, rabu, jum’at

Jika ada orang meminta tamba / obat hitungnya sama seperti di atas dibagi 5

1.Yang menggoda syetan rumah, penolaknya beras dan ayam putih. Jika panas seluruh badannya ,obatnya daun bawang, kencur, adaspulasari, marmak daging, kunyit jantan, jinten mesawi pulo, dibacakan surat ikhlas 3X

2.Sakitnya dari bumi penolakannya beras hitam, ayam hitam. Sakitnya panas dingin obatnya jeruk sawit, daun kencur, temulawak, kunyit jantan, mrica putih, bawang, jinten dan jahe dibacakan surat fatihah 3X

3.Dari anaknya sendiri penolaknya beras merah dan ayam merah. Sakitnya panas obatnya kunyit, bawang, adas pulosari, bawang merah, ketumbar, jinten, baca sholawat 3X dan di oleskan seluruh badan

4.Sakitnya dari air yang dirasa perut penolaknya tumpang, obatnya daun srikaya, temulawak, bawang, adas pulosari, daun kencur, lempuyang aking, laos aking, di oleskan seluruh badan dibacakan surat al kautsar 3X

5.Sakitnya dari pekerjaan penolaknya bawang kuning, ayam kuning, kembang sejodoh obatnya jamu gulem, air kelapa hijau, baca alfatihah 3X

Cara melangsungkan perkawinan agar selamat pengantin putra dan putri

Rasululloh SAW telah bersabda :

“Wahai umatku yang beriman jika kamu akan melangsungkan pernikahan maka langsungkanlah pada bulan yang baik jangan yang jelek”

1. Muharam : banyak terjadi perebutan

2. Safar : banyak hutangnya

3. Rabiul awal : akan mati salah satunya

4. Rabiul akhir : akan terjadi pertengkaran, berhasil nazarnya yang jelek

5. Jumadil awal : mengalami kerugian

6. Jumadil akhir : dapat emas selaka dan rahayu

7. Rajab : memperoleh anak banyak

8. Sya’ban : mendapatkan rahayu

9. Ramadhan : banyak bencinya

10. Syawal : banyak hutangnya

11. Dzulqoidah : mendapat kegembiraan

Rasulullah SAW bersabda :

“ Langsungkanlah pernikahan yang baik utama pada hari jum’at para nabi dan para wali melangsungkan pernikahannya / perkawinan pada hari jum’at”

Cara mendirikan rumah agar mengetahui yang bagus dan jelek

1. Muharam : susah mati, jika sakit susah obatnya lama sembuhnya, jika bangun tidur mendapatkan untung, bertengkar kalah, berteman tidak jadi, dekat umurnya.

2. Safar : sakit tidak sampai pada ajal, berdagang cepat untung, jika bertaman sebaiknya mengambil yang tengah.

3. Rabiul awal : kurus rumah tangganya salah satu diantaranya mati.

4. Rabiul akhir : bagus serta mendapatkan uang tetapi rugi, jika bertaman lekas jadi apa yang diinginkan, cepat tercapai, dagang cepat laku, dapat emas selaka, pekerjaannya dilindungi Alloh Ta’ala.

5. Jumadil awal : banyak prihatin sedikit bahagianya, bertengkar kalah, barang yang sudah direncanakan sering tidak berhasil, bertanam dapat jadi tapi kurang rezeki.

6. Jumadil akhir : besar dermanya, kurang rezekinya tetapi mendapat gangguan tetangganya yang berbuat dursila yang menyebabkan susah hati.

7. Rajab : mendapat bahagia dan prihatin kehilangan kekasih.

8. Sya’ban : banyak mendapat rezeki halal, banyak orang memberi ilmu yang benar, orang merasa segan padanya, segala yang di kehendaki dikabulkan oleh Alloh, selamat dunia akhirat. Memperoleh anak yang bagus, cerdas dan patuh kepada orang tua dan nasihat.

9. Ramadhan : sering kehilangan dan sering melanggar pada larangan Alloh dan selalu diincar para lawan.

10. Syawal : matinya orang tersebut karena fitnah.

11. Dzulqoidah : memperoleh emas selaka banyak akan tetapi lekas hilang karena mendapat tuduhan dari tetangganya.

NAHAS HARI

Tiga bulan sekali.

1. Ramadhan, syawal, dzulqoidah nahasnya hari jum’at.

2. Dzulhijjah, muharam, safar nahasnya hari sabtu dan minggu.

3. Rabiul awal, rabiul akhir, jumadil awal nahasnya hari senin selasa.

4. Jumadil akhir, rajab, sya’ban nahasnya hari rabu dan kamis.

Dina makan nahas : Jati ngerang = maka hati-hati jangan menanam, bepergian atau mendirikan rumah, jika memulai pada hari itu kadang-kadang terkena cobaan.

MASALAH ANAK LAHIR

Jika anak lahir bertemu :

1) 7 Watak anak itu sempit hatinya, tidak punya sanak famili, pemalas, suka berbuat gegabah terhadap wanita.

2) 8 Watak anak itu panas hati, hasut, tidak punya sanak famili, hadai tolan, sering bermuka masam, jika berbicara sering berakibat celaka.

3) 9 Watak anak itu teranjalan. Jika berumah tangga sering pindah, jauh perginya, hanya mengenyangkan perut sendiri, jika mempunyai guna-guna tidak mempan.

4) 10 Wataknya pendiam, mudah menerima apa yang diajarkan, besar napsunya, jika menjadi dukun tidak dapat ditanyai.

5) 11 Wataknya berani mati, besar malunya, jika punya sesuatu sering dijual, suka mencuri.

6) 12 Wataknya menerima, banyak kepandaiannya, banayak lelaki dan perempuan yang suka, jika bekerja mudah, berumah tangga sering kehilangan tidak apa-apa.

7) 13 Wataknya tidak punya perasaan, lembut hatinya, jika punya saudara sama berlaku baik dan jauh perginya.

8) 14 Pekerjaan apa saja dapat dijalani, berbakti, sering mendapat kebahagiaan, mudah menerima pelajaran, disegani orang lain, lemah hatinya, tetapi pemalas.

9) 15 Suka memerintah, keras bicaranya, tidak mau kurang makanan, banyak kenalannya, rumah tangga sering bertengkar.

10) 16 Wataknya lemah, jika bicara banyak maafnya, sopan santun, apa yang diciptakan terlaksana, jika marah tidak ada yang dapat menghalang-halangi.

11) 17 Watak pendiam, jika bekerja sering membahayakan, lamban kerjanya, jika memberi nasihat di turut, tidak punya kenalan dan sering ditipu orang lain.

12) 18 Wataknya panas, jika menggertak / menghardik menakutkan, jika bertengkar ditentang.

WAKTU MENCARI REZEKI

1. Minggu pagi rezeki besar ke timur, dhuhur rezeki kecil ke barat, rahayunya waktu terbenam matahari.

2. Senin pagi rahayu ke timur, rezeki kecil waktu dhuhur, dan rezeki besar ke barat.

3. Selasa pagi ke timur waktu dhuhur hingga ashar rahayu.

4. Rabu pagi ke timur rezeki kecil, dhuhur hingga ashar ke barat rahayu,rezeki besar.

5. Kamis pagi rahayu, rezeki besar ke timur, dhuhur kecil, condong barat ashar rahayu.

6. Jum’at pagi timur rezeki kecil, ke barat hingga ashar rahayu.

7. Sabtu pagi timur rezeki kecil waktu condong barat rezeki besar.

WATAK ANAK LAHIR, PERUMAHAN, TAMBA / OBATNYA

1. Sabtu : wataknya sempit hati, mendirikan rumah menghadap utara. Jika sakit yang dirasa perut, obatnya bawang putih.

2. Minggu : wataknya kuat, mendirikan rumah menghadap timur. Jika sakit yang dirasa seluruh badannya, obatnya daun lombok, minyak wangi ditempelkan di umbun-umbun kepala, ada yang diminumkan, baca sholawat 3X ditiupkan di mata.

3. Senin : sakitnya panas dingin obatnya daun turi merah, kayu manis, bawang merah dan asam digosokkan seluruh badan.

4. Selasa : mendirikan rumah menghadap utara. Sakit yang dirasa pusar, obat bawang putih ditumbuk halus di tempelkan pada kepala.

5. Rabu : wataknya anak tersebut mempunyai penyakit dalam. Obat minyak kelapa hijau baca sholawat 7X.

6. Kamis : jika laki-laki memperoleh ilmu. Jika wanita terbukti pada suaminya. Mendirikan rumah menghadap timur. Wataknya sempit hati. Jika sakit yang dirasa kepala obat bawang putih, minyak wangi dioleskan / diminumkan.

Tuhan berfirman : “ Berdoalah kepadaku pasti akan aku kabulkan dan mintalah pertolongan kepada ku, dengan bersabar dan melakukan sholat “

Ya tuhan yang maha membuka, bukakanlah buat kami pintu kebaikan.

Ya tuhan yang maha mengetahui, beritahukan pada kami apa yang kami tidak mengetahuinya.

Ya tuhan yang maha mengabulkan, kabulkanlah doa kami dan ajarkanlah apa-apa yang belum kami ketahui, luluskanlah semua keperluan kami.(amin, amin. Ya robal ngalamin)

1. Doa tahan lapar, dahaga dan jaga

Allohumma anta rabbi laa ilaaha anta alaika yaa Allahu yaa rabbal’aalamiina.

2. Doa menjalani mutih

Sirrullahi gelantine Allahu amangan cahya denpangan laa ilaaha illa Allahu muhammadur rasuulullahi.

3. Niat puasa

Niat ingsun puasa 40 dina lawase kanggo majingake ilmu……

Kang di ijabah saking Alloh Ta’ala

4. Doa pati geni

Niat ingsun pati geni amateni hawa panas amarah ing badan ingsun amateni genining nafsu angkara karna Alloh Ta’ala

KHODAM

Khodam artinya yang melindungi dan memelihara. Khodam dari bangsa jin dan malaikat, jin ada yang baik ada yang jahat. Khodam bermacam-macam jenis dan bentuknya.

Khodam dibagi 3

1. Khodam permanen

2. Khodam titisan

3. Khodam tarikan / olahan

1.Khodam Permanen

Disebut mamarti, kakang kawah, adi ari-ari, getih dan puser (sedulur papat limo pancer)

A. Mamarti artinya mendampingi, memelihara hidup, melahirkan daya ciptamanusia.

B. Kakang kawah (air ketuban) perawat badan, sekaligus melahirkan hasrat kemauan dan cita-cita.

C. Adi ari-ari (plasenta) menaungi perjalanan langkah hidup.

D. Darah menangkal segala macam bahaya yang menuju kepada kematian.

E. Puser (pancer) mendatangkan segala keinginan, mengabulkan hajat.

Khodam permanen ada 2 macam

a. Yang keluar dari margahina (vagina)

b. Yang tidak keluar margahina (vagina)

Membangkitkan khodam yang keluar dari margahina maupun yang tidak keluar dari margahina melalui selamatan.

a) Nasi tumpeng, ikan laut, ikan rawa bantal, bunga cempaka 5 pasang, pengokohnya logam timah masing-masing 5 keping.

b) Nasi tumpeng, pecel ayam, sayur menir, daging burung, ikan, daging ternak, sayur, bunga rampai, sirih lengkap, pisang mas, pisang raja, minyak wangi, air kelapa hijau, tape ketan dan singkong bakar.

Mantranya : Sidik bakti ancang katepi, makbul dinu kagungan nyata dinu kuasa, ampuh mustajab di badan manusia Kabul segala maksud jeng cita-cita.

2.Khodam Titisan

Kalau kita berdoa kepada Alloh, supaya diberi anak yang baik, soleh, berbakti kepada kedua orang tua. Tiba-tiba anak lahir, ia mempunyai indra keenam atau supranatural. Ia melihat sesuatu yang orang lain tidak bisa melihat, mungkin keturunan ilmu dari kakeknya, para aulia atau orang pintar lainnya.

3.Khodam Tarikan / olahan

Melalui tapa di gunung-gunung, di goa, di tempat tertentu, melalui puasa, zikir, wirid, melalui transfer dan lain-lain.

A. Khodam melalui zikir

Puasa tiap hari kelahiran (weton)

Doa yang di baca : Ya hayyu (maha hidup) 100X

Ya qayuum (berdiri sendiri) 100X

Ya hananu (yang memberikan) 100X

Ya dayanu (yang menaungi) 100X

Ya sulton (yang merajai) 100X

Ya zabar (gagah perkasa) 100X

Ya qohar (pemaksa) 100X

Di baca hendak tidur sambil memakai wewangian selama 7 hari secara rutin.

B. Khodam yang melalui puasa

Puasa mutih 5 hari mulai senin, selasa, rabu, kamis, setelah buka puasa pada kamis malam jum’at kita tidak boleh makan dan minum ataupun tidur (ngebleng) pukul 12 malam membaca mantra di ruang yang gelap gulita sambil membakar kemenyan.

Mantra : Bismillahirohmannirohim, bis baukaning Alloh pecah tulo baukaning rasululloh ya manik mandala putih…….. bul kukus ing menyan bodas, meleduk kaluhur jadi awang-awang, kahandap jadi halimun. Ya sangiri ruhaya putih …….. mulya jati, jati sampurna, ahtambah guru, tambah ratu, nyuhunkeun mustajab asup, di kurungan kaula hu Alloh hu Alloh hu Alloh.

v MEMANGGIL SAUDARA SENDIRI

Bismiillahirohmannirohim

Alfama, amarah, supiah, mutmainah, sedulur papat lima pancer, kakang kawah, adi ari-ari, rahmuko, rihmuko, sedulur adoh tanpa kangenan, cedek tanpa senggolan, sedulur ingkang campur angin, ingkang campur debu, emongen jiwo rogoku, kanan, kiri, bawah, atas, aku kang sejati, ketemu……… (sebut nama sendiri) kang sejati, urip sajroning mati, mati sajroning urip, aku weruho surgaku kang sejati, aku kepengin ketemu sedulurku kang sejati.

Caranya : Dihafal luar kepala, membersihkan jiwa raga.

Latihan = tiduran dalam keadaan suci, seluruh anggota badan ditutup kain putih. Jempol kaki kanan ditempelkan ke jempol kaki kiri. Tangan di bawah pantat keduanya. Doa di baca terus dengan khusu, rasakan seluruh anggota badannya, akan terasa sakit, pegal, terasa akan kram, sekitar kaki terasa sakit, kalau ada yang bergerak tahan terus, rasakan, pikiran anda perintahkan untuk bergerak ke puser. Kalau Tuhan mengabulkan maka akan keluar , rupanya seperti diri sendiri, dapat berkomunikasi, dapat diperintah apa saja.

v DOA KEKUATAN / MEMANGGIL

Bismillahirohmannirohim

Niat ingsun sedulur papat lima pancer. Datulloh, sifatulloh, keramattulloh, ingsun tuno sang pulah, tanganku sandito suro, totokahyang agung. Unggul ulung paying ono badanku. Sang kodrat, sololohu alaihi wasalam.

Doa ini kalau dihafal, dihayati, akan mempunyai kekuatan, kalau dibacakan di batu akik 7X setiap bacaan ditiupkan akan mempunyai kekuatan anti cukur, anti bacok, anti silet, insya Alloh.

v ILMU TAHAN SILET

Bismillahirohmannirohim

Allahu hak Alloh

Diri tuhan hak ku

Hak nur zatulloh

Tuhan tue pasti tiade luke

Diriku sakti hak kulbi Alloh

Hi hak Alloh

Pengamalannya sebagai berikut :

Baca amalan 1 kali setiap hendak melangkahkan kaki melewati pintu rumah (baik hendak masuk dan keluar) pada saat itu diri anda dalam keadaan suci (hadas besar maupun kecil) kerjakan selama 7 hari berturut-turut. Jika terlupa 1 kali saja, berarti harus diulang dari awal. Setelah selesai dicoba, selepas maghrib rambut dipotong pakai silet, jika tidak mempan berarti berhasil. Pantangan jangan mendemonstrasikan didepan orang bisu. Nanti ilmu itu akan pindah ke orang tersebut. Jangan sombong, mabok, judi, zinah dan sebagainya.

v CARA MERASAKAN GETARAN BENDA BERTUAH

Pertama anda harus bersuci (berwudhu)

a. Ucapkan basmalah 7 kali, pegang / genggam benda di tangan kanan, baca surat annas dan ayat qursi masing-masing 3 kali. Pejamkan mata, rasakan getaran yang timbul. Gejala yang diperoleh bisa panas, dingin, gatal-gatal, dan lain-lain. Yang baik (umumnya) terasa hawa sejuk, terasa ke seluruh tubuh, khodam yang baik , tidak jahat.

b. Pelengkap : Sebelum tidur sholat istikharoh meminta petunjuk mengenai benda tersebut. Kemudian tidur sambil meletakan benda tersebut di dada dipegang tangan kanan, insya Alloh jika tuhan ridho anda akan bermimpi dengan penunggu benda tersebut.

c. Kiat melihat wujud jin

Persaratan yang dibutuhkan lilin, kitab Alqur’anul karim.

Baca surat Muhammad 1X, baca surat Assajadah 3X, surat Al jin 3X

Kalau anda tidak penakut, mau cepat melihat jin. Anda melakukan puasa mutih 3 hari. Dan melakukan penbacaan Al jin sampai jin itu mucul. Kendati demikian ini tidaklah terlepas ijin dan ridho Alloh SWT.amin, amin, ya robal ‘alamin.

HISIB AKBAR

Ø Allohu Akbar (Alloh maha besar)

Kegunaan hizib akabar = untuk kewibawaan, membentak musuh, membentak jin, setan, silam, silum, dan sileman, untuk kekuatan pukulan tangan.

Lakunya = puasa biasa 7 hari. Sebelumnya mandi keramas. Selama puasa pada tengah malam anda sholat taubat, sholat hajat, dilanjutkan silsilah dan membaca amalannya sebanyak anda mampu. Selama puasa selesai sholat 5 waktu baca 33X. selesai puasanya cukup 9X saja secara istikhomah setelah sholat 5 waktu.

Ø Doa drajat, rezeki, sandang pangan, doa turunsih

Allohuma turunsih ono drajat soko wetan putih rupane kedadiane saka kawah, anjujung marang si jabang bayi…….(sebut nama sendiri)

Allohuma turunsih ono drajat soko kidul abang rupane kedadiane soko getih, anjujung marang si jabang bayi…….(sebut nama sendiri)

Allohuma turunsih ono drajat soko kulon kuning rupane kedadiane soko puser, anjunjung marang si jabang bayi……

Allohuma turunsih ono drajat soko lor ireng rupane kedadiane soko ari-ari, anjunjung marang si jabang bayi…….

Allohuma turunsih ono drajat soko biyung, kang andedekake marang si jabang bayi.

Allohuma turunsih ono drajat soko bapak, kang netepake marang si jabang bayi.

Allohuma turunsih ono drajat soko Alloh, paring urip, paring sandang lan pangan marang si jabang bayi lan anjunjungo marang si jabang bayi.

Kersaning Alloh, lailaha illolah muhammadarosululloh.

Allohuma ratu wa alaihi ing ratu sariat iman , ya ratu birohmatika ya arkhama rokhimin.

Di baca sebelum tidur 7 kali

Ø Pengasihan, kekuatan, bercahaya mukanya, semua orang tunduk padanya

Adegku baginda adam,rupaku baginda yusuf, cahyaku baginda Muhammad, suaraku baginda daud, kesektenku baginda sulaiman, teka nglanglang, teka mendeg, wong lang,wong wadon, kulon, lor, wetan, kidul, kumpul atmana bayuna takluk sujud ka awaking nyatana kudrat iradat.

Caranya : Dihafal luar kepala lalu membaca surat Al fatihah ditujukan kepada nabi Muhammad, para sahabat, aulia, suhada, para wali, kepada guru-guru kita. Baca doa 35 kali, setelah itu cukup baca 1 kali.

Ø Qulhu Derga Agung

Faidahnya : Jika dibaca ditakuti oleh teluh / tenung dan segala macam sihir.

Qulhu derga balik, satru mara, satru mati, jalma mara, jalma mati,syetan mara, syetan mati, buta mara buta mati. Hantu mati, iblis mati, maling mara, maling mati, seja ala mati saking pitulung Alloh, laa ilaaha illa Allahu Muhammad rasululloh.

Ø Penolak Pasangan

Ini penolak pasangan atau digambar atau dijaran goyang, oleh orang lain dibaca 3X pada air kemudian diminumkan.

Bismillahirohmannirohim

Yaa muhith yaa muhith yaa muhith, yaa sulthon yaa sulthon. Yaa laailaha illaAllohu Muhammad rasululloh, tolak tunggal, tolak tunggal, tolak tunggal, nuju luput kang tinuju keno, kang nuju iyo baliyo ya baliyo, ya baliyo. Laailaha illaAllohu Muhammad rasululloh, ora ingsun kuasa tulak ing gambar lan tulak ing bubuk lan tulak ing pasangan nanging Alloh kang nulak. Teko tulak, teko tulak, teko tulak. Ambalik marang ingkang dersilo yaa laailaha illaAllohu marang ingkang dersilo. Ya laailaha illaAllohu Muhammad rasululloh.

Ø Memuji Hari

1. Minggu : yaa hayu yaa qoyyum 500X

2. Senin : yaa rohmanu yaa rohimu 500X

3. Selasa : yaa malikul qudusu 3000X

4. Rabu : yaa katsiru yaa muntaha 700X

5. Kamis : yaa aliyu yaa azhimu 800X

6. Jum’at : yaa kafii yaa mughni 600X

7. Sabtu : yaa fatah yaa rozak 100X

Ø Dagang Supaya Laris

Doanya :

Bismillahi…….

Sulaiman sulaiman, ingsun putrane nabi sulaiman, panuttane kang dewi wuriyan, kandinu wong alas balike sore, putting sulu lintang ing dina makan sasi, wong sakabeh pada welas pada asih, ning saliro ingsun, bis laris mil payulah, kumpul seksane nabi sulaiman.

Puasa sunah 7 hari, mandi kramas, sholat taubat, sholat hajat, doa dibaca sebanyak mungkin.

petung-jawa

Iklan

4 tanggapan untuk “Perhitungan Jawa”

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s